Przywracanie Imion

Natalia Panchenko, prezes Fundacji „Euromaidan-Warszawa”, przy Kamieniu Katyńskim w Warszawie odczytuje nazwiska zamordowanych, ofiar stalinowskiego terroru.

Ofiary represji stalinowskich miały w zamierzeniu swoich oprawców pozostać bezimienne. Ciała mordowanych były wrzucane do zbiorowych dołów i zasypywane ziemią. Tak, aby nigdy nie była możliwa ich identyfikacja. Los, który spotkał polskich oficerów zamordowanych w […]