Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską. Ruszają praktyki studenckie w sieci hoteli Gromada

Podpisanie umowy pomiędzy Gromadą a Politechniką Koszalińską

Przedstawiciele władz Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej (OST) Gromada, z siedzibą w Warszawie, do której w Koszalinie należy Hotel Gromada, podpisali w dniu 21 maja br. porozumienie otwierające nowy rozdział współpracy z Politechniką Koszalińską. Dotychczas kontakty podmiotów […]

Start-upy mogą się starać o wsparcie

Napis "Startup" na tablicy, pomysły na firmę

Trwa nabór do „Platform startowych dla nowych pomysłów” finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała sześć partnerskich ośrodków innowacji, które będą oferować start-upom bezpłatne programy inkubacji. Platformy pomogą rozwinąć […]