II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

W poniedziałek (17 czerwca) w Dreźnie odbyło się II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Wydarzenie było współogranizowane przez Wirtschaftsrat Deutchland, Warszawską Izbę Gospodarczą oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. W trakcie wymiany zdań na temat transgranicznych kwestii gospodarczych, udało […]

Rząd szykuje zmiany w L4. Przedsiębiorcy obawiają się częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich

Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka

Ministerstwo Pracy pracuje nad zmianą finansowania zasiłków chorobowych, przenosząc ten obowiązek na ZUS i podwyższając zasiłek do 90-100% wynagrodzenia. Obecnie pracodawcy płacą za pierwsze 33 dni choroby (14 dni dla osób 50+). Przedsiębiorcy obawiają się, […]

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Plan Generalny dla lotniska w Modlinie

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zatwierdził Plan Generalny portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022–2045, w zakresie zgodności z polityką transportową kraju. Dzięki zatwierdzeniu tego planu lotnisko w Modlinie ma szansę się rozwinąć i zapewnić pasażerom odpowiednią […]